Thêm nhiều thông tin Sáng tạo

Fb. In. Yt.

Những tác phẩm cực kỳ sáng tạo của Tang Yau Hoong


Như bạn thấy, Tang thực sự thích làm việc với những không gian âm bản và anh ấy thực sự đang chơi với nó, rất tuyệt phải không. Ngoài ra, tôi thực sự thích cách anh ấy dùng màu sắc và các chất liệu mà anh ấy sử dụng. Thực sự có thể gọi là Super Creative! Để tìm hiểu rõ hơn về anh ấy, bạn có thể ghé thăm portfolio của anh ấy trên Behance.Hy vọng bạn sẽ thưởng thức nó. Cheers!

Super Creative Illustrations by Tang Yau Hoong

Super Creative Illustrations by Tang Yau Hoong

Super Creative Illustrations by Tang Yau Hoong

Super Creative Illustrations by Tang Yau Hoong

Super Creative Illustrations by Tang Yau Hoong

Super Creative Illustrations by Tang Yau Hoong

Super Creative Illustrations by Tang Yau Hoong

Super Creative Illustrations by Tang Yau Hoong

Super Creative Illustrations by Tang Yau Hoong

Super Creative Illustrations by Tang Yau Hoong

Super Creative Illustrations by Tang Yau Hoong

Super Creative Illustrations by Tang Yau Hoong

Super Creative Illustrations by Tang Yau Hoong

 


Post a Comment

You don't have permission to register