Cẩm Anh: “Chất liệu màu nước hay chủ đề về thiên nhiên, động vật làm cho mình cảm thấy gần gũi, yên bình”

Khi còn bé, đã có những lúc tôi đắm chìm vào những mảng màu nước dùng để học môn mỹ thuật ở trường. Người bạn khá thân thời tiểu học của tôi có thể vẽ bất cứ điều gì mà nó nghĩ ra, nó hay sử dụng chiếc hộp màu nước, tô tô quẹt quẹt … Continue reading Cẩm Anh: “Chất liệu màu nước hay chủ đề về thiên nhiên, động vật làm cho mình cảm thấy gần gũi, yên bình”