Photography ấn tượng #2

Định nghĩa của Polyscape vượt quá tầm hiểu biết của tôi. Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ ai có thể định nghĩa được nó, tuy nhiên style này thật không thể tin được, và nếu được làm đúng, có thể tạo ra một bức ảnh tuyệt vời.

Mức độ phổ biến của style này đang được tăng nhiều và nhiều hơn nữa, nó nhiều đến mức hiện nay đã có một sub-reddit dành riêng cho chúng. Đó là nơi mà phần lớn các hình ở đây chúng tôi đã thu thập, cùng ghé qua nhé!

Hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của bạn về style này nhé!

rgb.vn_photography-an-tuong-02_01

rgb.vn_photography-an-tuong-02_02

rgb.vn_photography-an-tuong-02_03

rgb.vn_photography-an-tuong-02_04

rgb.vn_photography-an-tuong-02_10

rgb.vn_photography-an-tuong-02_11

rgb.vn_photography-an-tuong-02_12

rgb.vn_photography-an-tuong-02_14

rgb.vn_photography-an-tuong-02_06

rgb.vn_photography-an-tuong-02_05

rgb.vn_photography-an-tuong-02_08

rgb.vn_photography-an-tuong-02_13

rgb.vn_photography-an-tuong-02_07

rgb.vn_photography-an-tuong-02_09

Nguồn: theultralinx.com | RGB biên tập