490x669-BANNER-FAN

FPT Arena Multimedia

chạm đam mê
phê sáng tạo

FPT-Arena là trung tâm thuộc tập đoàn FPT liên kết với tập đoàn đào tạo CNTT toàn cầu Aptech.

Được thành lập vào tháng 7-2004, FPT-Arena là trung tâm đầu tiên đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện và cũng là trung tâm đầu tiên triển khai chương trình AMSP của Arena Ấn Độ tại Việt Nam.

KHÁM PHÁ

ngành học & cơ hội nghề nghiệp

SHOWCASE

Sản phẩm học viên

TƯ VẤN TUYỂN SINH

hỏi đáp ngành học