CẢM HỨNG MINH HOẠ #03

“Số thứ 3 hôm nay có gì hay ho?!”

1. T Wei

T Wei, nghệ sĩ minh hoạ đến từ Wellington, New Zealand.

Creative Fields: Illustration, Drawing, Character Design.

40677e33040891.569ddce42efd7

126ba933040333.569dd65b78ff4

b8477c33041491.569de350eeddc

582b7333756918.56b6cdefeffc5

a73d2429814837.5604d84fad7ce

2. MUTI

MUTI, studio sáng tạo làm việc tại  Cape Town, South Africa.

Creative Fields: Illustration, Typography, Icon Design.

c358be26797521.5636d89ce0e48

eaa2de11340721.560f61d18b275

63690029339363.5698ca3a71e48

89e03f21504443.5635f2a569621

f44b2121485705.5635b12415d0d

3. Maria Tiurina

Maria, Tiurina, nghệ sĩ minh hoạ đến từ London, Anh.

Creative Fields: Illustration, Character Design, Digital Art.

[vimeo]http://vimeo.com/139585130[/vimeo]

26813a32393219.56802a0cbcd49

7ac00532393219.56802a0ccb7c6

24d0c728117599.5636fe3f8500e

451bb732393219.56802a0cbbc71

4ca56334726039.56dc7e3c8aad3

4. AJ Frena

AJ Frena, nghệ sĩ minh hoạ đến từ Texas, Mỹ.

Creative Fields: Illustration, Painting, Digital Art.

44319530323369.561db37d09eaa

c76e0130323353.561db320e0619

dd31b631896487.5665d3bfb34283587ec27333037.56363b045a7c5

52bee825758839.5634a4bd05da2

5. Andrea Manzati

AJ Frena, nghệ sĩ minh hoạ đến từ Verona, Italy.

Creative Fields: Illustration, Editorial Design, Crafts.

8e828126996043.5635ed0eaf3d7

e904b821546793.56304f978f736

afb9fd26997339.5635ed375aca8

eb7b3410381853.560e40506b080

RGB sưu tầm và biên tập