Deadpool Vfx Breakdown

Cùng xem hậu trường phim “Deadpool” với RGB nhé!

[quote]VIDEO[/quote]

rgb_deadpool-vfx-breakdown_01

rgb_deadpool-vfx-breakdown_02

rgb_deadpool-vfx-breakdown_03

rgb_deadpool-vfx-breakdown_04

rgb_deadpool-vfx-breakdown_05

rgb_deadpool-vfx-breakdown_06

rgb_deadpool-vfx-breakdown_07

rgb_deadpool-vfx-breakdown_08

rgb_deadpool-vfx-breakdown_09

Theo CGMeetup Biên tập: RGB.vn