Photography ấn tượng 08

Yasu – nhiếp ảnh gia với những tác phẩm ấn tượng về khung cảnh đường phố Nhật Bản giản dị nhưng lại đẹp mộc mạc.

Cùng RGB dạo quanh một vòng Nhật Bản nhé!

rgb_photography-an-tuong-08_01

rgb_photography-an-tuong-08_02

rgb_photography-an-tuong-08_03

rgb_photography-an-tuong-08_04

rgb_photography-an-tuong-08_05

rgb_photography-an-tuong-08_06

rgb_photography-an-tuong-08_07

rgb_photography-an-tuong-08_08

rgb_photography-an-tuong-08_09

rgb_photography-an-tuong-08_10

rgb_photography-an-tuong-08_11

rgb_photography-an-tuong-08_12

rgb_photography-an-tuong-08_13

rgb_photography-an-tuong-08_14

rgb_photography-an-tuong-08_15

 

RGB tổng hợp