25 mẫu thiết kế bao bì cho áo thun cực cool

Bạn sẽ bất ngờ với 25 mẫu thiết kế bao bì cho áo thun dưới đây bởi sự sáng tạo và đổi mới của nó. Không những thế mà còn khiến bạn muốn mua một vài chiếc T-shirt ngay nữa đấy. Cùng tham khảo nhé!

#1

rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-01a rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-01b

#2

rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-02

#3

rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-03a rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-03b

#4

rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-04

#5

rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-05

#6

rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-06

#7

rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-07

#8rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-08

#9

rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-09

#10

rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-10

#11

 rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-11

#12

rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-12

#13

rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-13

#14

rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-14

#15

rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-15 rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-15b

#16

rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-16

#17

rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-17

#18

rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-18

#19

rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-19

#20

rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-20

#21

rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-21

#22

rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-22

#23

rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-23

#24

rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-24a rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-24b

#25

rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-25 rgb_25-mau-thiet-ke-bao-bi-cho-ao-thun-cuc-cool-25b

RGB | Biên tập: Mir Hippy | Nguồn: printsome.com