Amazing Webdesign: QuakeQuiz SF

Hài hước luôn là một cách hiệu quả để thu hút sự chú ý của mọi người. Cùng xem cách mà thành phố San Francisco đã làm để tuyên truyền những kiến thức đối phó với động đất trên trang web www.quakequizsf.com

Hình ảnh minh họa dễ hiểu, rõ ràng, giúp thông điệp được truyền đi 1 cách hiệu quả nhất.