Những Vector Illustration rất style từ Julien Renault

Dưới đây là những tác phẩm của họa sĩ minh họa người Pháp Julien Renault mà bạn thực sự không nên bỏ qua. Một phong cách rất cool & tươi sáng, đơn giản là đẹp 🙂

Beautiful Vector Illustrations by Julien Renault

Beautiful Vector Illustrations by Julien Renault

Beautiful Vector Illustrations by Julien Renault

Beautiful Vector Illustrations by Julien Renault

Beautiful Vector Illustrations by Julien Renault

Beautiful Vector Illustrations by Julien Renault

Beautiful Vector Illustrations by Julien Renault

Beautiful Vector Illustrations by Julien Renault

Beautiful Vector Illustrations by Julien Renault

Beautiful Vector Illustrations by Julien Renault

Beautiful Vector Illustrations by Julien Renault

Beautiful Vector Illustrations by Julien Renault

Beautiful Vector Illustrations by Julien Renault

 

Theo Paulo Gabriel (Abduzeedo)