Nghệ thuật từ nước

Sự sống không thể tồn tại nếu thiếu nước. Và từ nước cũng có thể là cảm hứng cho chúng ta sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật. Hãy cùng RGB thưởng thức nghệ thuật của nước, một trong những yếu tố hàng đầu tạo nên sự sống cho hành tinh chúng ta.

 

Anfitrite – The Origin of the Flood. (Image source: I Think Graphic)

anfitrite the origin of the flood Water Photo Manipulation: 28 Amazing Water Artworks

Aqua. (Image source: Aleksei Kostjuk)

aqua Water Photo Manipulation: 28 Amazing Water Artworks

Barcadi – The Original Mojito. (Image source: Peter Jaworowski & Bartek Rozbicki)

barcadi the original mojito Water Photo Manipulation: 28 Amazing Water Artworks

Candle Water(Image source: Platinum)

candle water Water Photo Manipulation: 28 Amazing Water Artworks

Stove Water. (Image source: Platinum)

stove water Water Photo Manipulation: 28 Amazing Water Artworks

Lighter Water. (Image source: Platinum)

lighter water Water Photo Manipulation: 28 Amazing Water Artworks

Chaos Theory(Image source: dulcelife)

chaos theory Water Photo Manipulation: 28 Amazing Water Artworks

Chocolate Milk Honey(Image source: Platinum)

chocolate milk honey Water Photo Manipulation: 28 Amazing Water Artworks

Chocolate Milk Strawberry.(Image source: Platinum)

chocolate milk strawberry Water Photo Manipulation: 28 Amazing Water Artworks

Coca Cola(Image source: Platinum)

coca cola Water Photo Manipulation: 28 Amazing Water Artworks

Eye With Water-splash(Image source: Zsidi Gyula Róbert)

eye with water splash Water Photo Manipulation: 28 Amazing Water Artworks

Fluid(Image source: Nik Ainley)

fluid Water Photo Manipulation: 28 Amazing Water Artworks

Going Wet(Image source: Lucas Honscha Garcia)

going wet Water Photo Manipulation: 28 Amazing Water Artworks

Guinness: Good Fortune. (Image source: Soon Tong)

guinness good fortune Water Photo Manipulation: 28 Amazing Water Artworks

Guitar Splash(Image source: Gest0ert)

guitar splash Water Photo Manipulation: 28 Amazing Water Artworks

Liquid Serpent(Image source: Mario Escobar)

liquid serpent Water Photo Manipulation: 28 Amazing Water Artworks

Splash n’ Lights.(Image source: TearDropps)

splash n lights Water Photo Manipulation: 28 Amazing Water Artworks

The Flood. (Image source: R&R Finn)

the flood Water Photo Manipulation: 28 Amazing Water Artworks

The Last Airbender: Water. (Image source: darksidedesigner)

the last airbender water Water Photo Manipulation: 28 Amazing Water Artworks

Unique(Image source: ouwEnz)

unique Water Photo Manipulation: 28 Amazing Water Artworks

Water Dragon. (Image source: André Castro)

water dragon Water Photo Manipulation: 28 Amazing Water Artworks

Water Fish(Image source: angelitonegro)

water fish Water Photo Manipulation: 28 Amazing Water Artworks

Water Flower(Image source: Nikolay Razuev)

water flower Water Photo Manipulation: 28 Amazing Water Artworks

Water For Fire(Image source: igorms)

water for fire Water Photo Manipulation: 28 Amazing Water Artworks

Water Is Life. (Image source: Martin Grohs)

water is life Water Photo Manipulation: 28 Amazing Water Artworks

Water Nuclear Bomb. (Image source: alifaan)

water nuclear bomb Water Photo Manipulation: 28 Amazing Water Artworks

Water Style. (Image source: Vigan Tafili)

water style Water Photo Manipulation: 28 Amazing Water Artworks

LNT biên tập theo Honkia | RGB