30 thiết kế Responsive portfolio website

Cùng RGB xem các nhà thiết kế trên thế giới đã phát triển các trang web cá nhân của mình theo hướng responsive website thế nào các bạn nhé.

Andy Taylor

Artographik

 

City & Wool

 

Michela Chiucini

 

Colly

 

Dave Gamache

 

David Murray

 

Electric Blooms

 

Gary Garside

 

Henry Brown

 

Jan Mense

 

JC Suzanne

 

Movmt

 

John Jacob

 

Jonathan Krause

 

Kenneth Cachia

 

Zachary Miller

 

Lynn Fisher

 

Owltastic

 

Pelicanfly

 

Patrick Allen Grady

 

Raewyn Brandon

 

Red Root

 

Ryan Johnson

 

That Made

 

J Taylor Design

 

Tim Boelaars

 

Trent Walton

 

Viljamis

 

Work Diary

RGB.vn