Cảm hứng Typography: Dự án Typeface – dark ice cream

Dark Ice Cream là một dự án Typeface của một team graphic người Nga mang tên CODE501.  Hãy cùng RGB xem các chữ cái trong dự án này nhé.


RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_1.jpg

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_2.jpg

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_a.jpg

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_b.jpg

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_c.jpg

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_d.jpg

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_e.jpg

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_f.jpg

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_g.jpg

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_h.jpg

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_i.jpg

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_j.jpg

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_k.jpg

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_l.jpg

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_m.jpg

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_n.jpg

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_o.jpg

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_p.jpg

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_q.jpg

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_r.jpg

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_s.jpg

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_t.jpg

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_u.jpg

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_v.jpg

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_w.jpg

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_x.jpg

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_y.jpg

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_z.jpg

Ngoài ra, nhóm còn thực hiện animation các chữ cái nhìn rất thú vị

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_3

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_4

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_5

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_6

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_7

RGB.vn_RGB.vn_dark_ice_cream_8

Và các bạn có thể xem thêm các tác phẩm khác của nhóm tại ĐÂY

RGB.vn