Thêm nhiều thông tin Sáng tạo

Fb. In. Yt.

2020 Rewind – nhìn lại một năm qua ý tưởng doodle từ Yen Dang & Daniel Ansel Tingcungco


Năm 2020 là một năm với nhiều sự kiện và cảm xúc, có thể đáng nhớ mà cũng có thể là đáng phải quên đi. Nhưng dù thế nào, đó cũng là một năm đặc biệt mà cả thế giới đã trải qua cùng nhau. Và rồi sau này, chúng ta sẽ kể về năm 2020 như một thời gian kỳ lạ nhưng nhiều cảm xúc. Yến Đặng (aka Con Yến Mưa) với ý tưởng tổng kết năm 2020 qua những câu thơ đầy cô đọng nhưng đầy đủ, kết hợp với doodle vẽ bởi artist Daiel Ansel Tingcungco (aka Cafedandy). Mời bạn cùng đọc và tổng kết về năm 2020 nhé!

Năm nào nằm “work from home”
Năm nào cày tới khuya hôm vẫn cày
Năm nào “giọt bắn” đó đây!
Năm nào hở chút rửa tay lau sàn
Năm nào mất việc dẹp hàng
Năm nào đói kém “cái bang” cả nhà
Năm nào chẳng được bôn ba
Năm nào thế giới ở nhà một phen
Năm nào đổ máu vàng, đen
Năm nào bình đẳng soi đèn bốn phương
Năm nào quá tải nhà thương
Năm nào thoi thóp trên giường xót xa
Năm nào phải cách nhau ra
Năm nào 2m đứng xa, xin mời!
Năm nào Trump-Tập nghỉ chơi
Năm nào cam kết một thời chực toang
Năm nào người khát khẩu trang
Năm nào giấy súc còn sang hơn tiền
Năm nào nhân loại đảo điên
Năm nào nhắc đến còn “kiêng” đời đời.

Which year we ‘work from home’
Which year night-owl work, just a new norm
Which year droplets suddenly turned bullets
Which year handwash helped prevent shits
Which year jobs and shops gone
Which year millions starved alone
Which year traveling means round the house
Which year the planet Earth closed down
Which year colored skin bruised and bled
Which year we dared to fight to the death
Which year hospitals packed as sardines
Which year sick cases were the most-ever-seen
Which year staying apart got us close
Which year 2-meter made a strong dose
Which year Trump-Ping said goodbye
Which year global peace just pie in the sky
Which year masks, the treasure to fight for
Which year toilet paper more divine than Lord
Which year humankind went crazy
Which year would be recalled for centuries?


Post a Comment

You don't have permission to register