20 font miễn phí mùa Halloween

Halloween đang đến rất gần,chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều đang ấp ủ thiết kế một tác phẩm nào đó về Halloween này phải ko?

Hôm nay,RGB xin giới thiếu đến các bạn 25 font miễn phí đấy ấn tượng liên quan đến Halloween được tổng hợp từ Dafont. Tải về ngay và bắt đầu thể hiện những tác phẩm cực “chất” nhé!

Tango Macabre

 

Wild Wood

Design, halloween, free fonts

Deep Woods

Design, halloween, free fonts

Día de los muertos

Design, halloween, free fonts

The Blood Shack

Design, halloween, free fonts

Times New Yorker

Design, halloween, free fonts

Burned Gothic

Design, halloween, free fonts

Kwaliteit

Design

Delerium

Design, halloween, free fonts

Pokoljaro

Design, halloween, free fonts

Nightmare 5

Design, halloween, free fonts

Friday 13

Design, halloween, free fonts

PostCrypt

Design, halloween, free fonts

Plague Death

Design, halloween, free fonts

They’re coming to take me away

Design, halloween, free fonts

Dirty Liar

Design, halloween, free fonts

Broken Ghost

Design, halloween, free fonts

Anonymous Clippings

Design, halloween, free fonts

Cold Night for Alligators

Design, halloween, free fonts

Burnt

Design, halloween, free fonts

Tổng hợp