4 phim stop motion độc đáo trong chiến dịch mới của SCHOTT Ceran ®

Một công ty quảng báo Thượng Hải Berlin đã ủy thác cho Ollanski & Cris Wiegandt chỉ đạo và sản xuất cho chiến dịch mới của  SCHOTT Ceran®. Chiến dịch này gồm có 4 phim stop motion. Rất cả các dụng cụ đều làm từ giấy. Và điều đó có nghĩa là lúa, bắp, các thiết vị lò vi sóng, các yếu tố khác như thức ăn, dụng cụ nhà bếp. Tất cả mọi thứ, đều làm bằng giấy!

Credits:
Client: SCHOTT Ceran®
Agency: Shanghai Berlin
Creative Director: Dana Kreidt
Produced and Directed by Ollanski & Cris Wiegandt

Hãy xem tuần mới này, RGB mang đến cho các bạn những ý tưởng hay ho gì bên dưới nha!

[quote]Final crafts & compositions [/quote]

1cc38857db9de10a65be9bea76e8a11b

2f84b210480c68f12d2875bc9eb87ff0

5c8fccf5325c14b4a6048b1179231626

010a2fddc3be312191e4939cebafd40a

73beaf8a2644dc7982ce459f94593614

4827bf5d97bbdfcba01245688a14dee9

5373d9f9f0cbd7e57675277d348bd84b

f1544f323f3280e5b86ba1509ae8a87e

 

[quote]Technology[/quote]

500c71e24b4587c8b442a7f8f3f89819

626b41df09cd54db6aec1399a6702aeb

594149fa856dabe6139324eeb28a58fe

44059151ea2229c28651d6aa82e37a69

a69f252465a9d7001ee912a8aabc7822

af4df1bcf060be38a86d4c62f5561850

[quote] Logo & Symbols[/quote]

4e6ddbca9dd953391c21f27437d55cfe

3077a33f73a6af88c009fd2ae6bf13ba

b06fb03dd046ad5274f1e05ad0995566

[quote]Giai đoạn tiến hành làm việc[/quote]

5ed0d35eca883e473b8a5aef2875a054

64d7b1a081c17f4b2fad419a687e6c98

85cf6dfaafe18b5e59046174389ffcab

631fdc21b6f4f05ac70a0c0d68c9c3b8

6743f9741ddc3b1e9ba8fe2add313d74

73713af6970491eeac2a0e2952103779

390377401f4522b85ce354ef029a84d6

2881813312ee1d7e14db972d38ecf045

a140aac283b410a734c02d77b1eca597

af3b2d102a2b51b1f2b90f663b8da12c

b91b4f56f96504a7d01b185da810636c

d7b0978e148f4ebfd59d8658a39a7dd4

db6721f89d4a4c9e60a5cfb592664d72

df2036e392308ae07618dfa6372434c2

f1c5ad8847fb36d84960e02d0b667869

fe8c2b3c2d407f2493a1ed0f958946b3

RGB sưu tầm | Eihpos Biên Tập | Nguồn: behance.net