Vietnam Little Quarter – Khu phố nhỏ Việt Nam bởi Kín Illustration

Project Vietnam Little Quarter – Khu phố nhỏ Việt Nam
by Kín Illustration

Project là một dự án sưu tầm những ngôi nhà thú vị trên đường phố Việt Nam thể hiện lại qua tranh vẽ. Có những ngôi nhà chả ai biết tên nhưng lại mang điều thú vị đến cho bọn mình nên thế là có một project nhỏ này! 1 tháng rưỡi rong ruổi đi sưu tầm của bọn mình cũng đủ để thể hiện rằng nhà ở của Việt Nam cũng rất chất, không thua những ngôi nhà ở Nhật hay Hàn hay các nước khác luôn!

Các thành viên thực hiện:

Project Manager: Phạm Rồng (I am Rong and I say hong)
Su Trần
Min Non
Phạm Dy
Đỗ Duy Thông
Cao Lê Diệu Phúc
Trân Nguyễn
Đào Duy Tân
Chic Chou
Phan Quỳnh Anh
Hạnh Võ

RGB_VietnamLittleQuarter_01
Hiệu thuốc tây — with Đỗ Duy Thông. RGB_VietnamLittleQuarter_02
Plant Boutique — with Phạm Dy
RGB_VietnamLittleQuarter_03
Cửa hàng vá lốp bơm xe — with Su Trần
RGB_VietnamLittleQuarter_04
Nhà tạp hóa – Nhà em có rất nhiều chuột :'( — with Phạm Rồng. RGB_VietnamLittleQuarter_05
Nhà Bo-Ke — with Chic Chou. RGB_VietnamLittleQuarter_06
Cà phế số 81 — with Cao Lê Diệu Phúc. RGB_VietnamLittleQuarter_07
Nhà bán bún chả — with Su Trần
RGB_VietnamLittleQuarter_08
Nhà Vans — with Su Trần
RGB_VietnamLittleQuarter_09
Nhà trôi nổi — with Phan Quỳnh Anh
RGB_VietnamLittleQuarter_10
Góc bán chổi — with Phạm Rồng
RGB_VietnamLittleQuarter_11
Cà phê Remember — with Min Non
RGB_VietnamLittleQuarter_12Nhà cũ — with Đỗ Duy Thông.
RGB_VietnamLittleQuarter_13
Cửa hàng sửa điện tử — with Phạm Rồng
RGB_VietnamLittleQuarter_14Cửa hàng Gánh — with Phạm Dy
RGB_VietnamLittleQuarter_15Nhà 2 trong 1 — with Min Non
RGB_VietnamLittleQuarter_16Nhà bán đồ nhựa khác — with Min Non
RGB_VietnamLittleQuarter_17Nhà 99 — with Su Trần
RGB_VietnamLittleQuarter_18Nhà Carol Plant — with Phạm Dy
RGB_VietnamLittleQuarter_19Nhà của lá — with Phạm Rồng
RGB_VietnamLittleQuarter_20Nhà của đỏ — with Phạm Rồng
RGB_VietnamLittleQuarter_21A House Has No Name – Căn nhà không có tên — with Hạnh Võ
RGB_VietnamLittleQuarter_22Quán mì quảng, nhưng nghe phong phanh là bán cơm gà Hội An 😀 — with Phạm Dy
RGB_VietnamLittleQuarter_23Nhà bán đồ nhựa — with Min Non
RGB_VietnamLittleQuarter_24Cúcuta Cà phê — with Đào Duy Tân
RGB_VietnamLittleQuarter_25Quán cà phê quận 5 — with Trân Nguyễn
RGB_VietnamLittleQuarter_26Nhà giày Hanoi — with Su Trần
Theo Kín Illustration | RGB.vn