58 tác phẩm quảng cáo Bia và Rượu ấn tượng [Phần 2]

Mời các bạn tiếp tục thưởng thức phần 2 của bộ 58 tác phẩm quảng cáo Bia&Rượu ấn tượng.

New Belgium Brewing

Inner Circle Rum

Tuborg

Stella Artois

Tyskie Beer

Eristoff Vodka

Coronita

Estrella Levante Beer

Taboo Vodka

Nova Schin

 

Tiger Beer

Primus

Budweiser

Acavitis