76 bìa sách ấn tượng

Người ta thường nói: ” Đừng bao giờ đánh giá một quyển sách qua bìa của nó” tuy nhiên điều thúc giục chúng ta mua một quyển sách lại là hình thức trình bày của nó.

Dưới đây là 76 bìa sách được thiết kế ấn tượng và độc đáo. Chắc chắn rằng nếu một trong số chúng xuất hiện trước mắt bạn ngay lúc này bạn sẽ lập tức bỏ tiền để mua chỉ vì … cái bìa sách.

 

Theo Hithesun