8 áp phích phim thiếu chữ thú vị

Concept thực hiện dự án này rất đơn giản, lấy đi một ký tự trong tựa của một bộ phim nổi tiếng và thiết kế bìa lại cho phù hợp với tiêu đề. Như bạn sẽ thấy dưới đây, kết quả cuối cùng rất thú vị. Nếu bạn thấy hay, hãy bắt tay thử thiết kế cho mình một dự án tương tự như vậy nhé.

RGB.vn