9 Motion Graphic video đầy cảm hứng từ Vimeo

Dưới đây là những idents, opening & trailer rất đặc sắc của các chương trình & các kênh nổi tiếng như MTV, FOX,.. RGB tin chắc các bạn mê motion graphic sẽ phải lòng ngay. Tìm cảm hứng cho ngày hôm nay với 9 video tuyệt vời này nhé, ngắn nhưng cực chất đó các bạn :D. Let’s see!

Schweppes “The magic is in the mix”

[tentblogger-vimeo 15875770]

 

Mtv Top Ten

[tentblogger-vimeo 16174315]

 

Fox Retro “Pinball” – Birthday ID

[tentblogger-vimeo 15879298]

 

Fox ID – Coins

[tentblogger-vimeo 15886798]

 

Fox ID – Pop Corn

[tentblogger-vimeo 15887125]

 

Liv Id

[tentblogger-vimeo 24335684]

 

IDN Open 18th Issue

[tentblogger-vimeo 24336237]

 

MTV Acesso

[tentblogger-vimeo 12717875]

 

Darkworks

[tentblogger-vimeo 12636183]

 

(Tổng hợp từ remibrandt)