Ấn tượng với Poster được thực hiện thủ công bởi Partee Design

1

Poster này được Partee Design thiết kế cho sự kiện Local de Joventut 2017/2020. Ngoài sự ấn tượng về thị giác, tấm Poster này còn đầy cảm hứng bởi nó được thực hiện thủ công trước khi được xử lí bằng các công cụ đồ họa vi tính khác.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Thật tuyệt vời và đầy cảm hứng phải không nào !

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!