Ấn tượng với Project 3D Rendering & Digital Art theo phong cách Suprematism & Constructivism

Suprematism & Constructivism đều là những trào lưu nghệ thuật có ảnh hưởng lớn đến hội họa và thiết kế hiện đại. Đồng thời, đây cũng là nguồn cảm hứng to lớn để nhiều nhà thiết kế, họa sỹ mô phỏng lại theo những góc nhìn của mình.

Project 3D Rendering & Digital Art theo phong cách Suprematism & Constructivism dưới đây được thực hiện bởi Studio RoomCR6. Đây là một Agency Design có trụ sở tại Anh.

1

2

3

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Những tác phẩm được Studio RoomCR6 lấy cảm hứng:

7e2de553110767.5928277a732d9

a1dce753110767.5928277a74656