Ấn tượng với tác phẩm được tạo từ hơn 20,000 chiếc đinh ốc

Cân bằng, hỗn loạn và hòa hợp. Vừa là một bức tranh. Lại vừa là một tác phẩm điêu khắc. Đấy là Descent, tác phẩm được tạo ra từ 20.000 ván lát và khung vít được đặt tỉ mỉ ở các độ sâu khác nhau của nghệ sĩ Bruce Mackley.

nail-sculptures-crucialficti0n-art-1-59b8eddedc556__700

nail-sculptures-crucialficti0n-art-2-59b8edeb6a2e2__700

nail-sculptures-crucialficti0n-art-3-59b8edf82acb0__700

nail-sculptures-crucialficti0n-art-4-59b8eddbcee51__700

nail-sculptures-crucialficti0n-art-5-59b8ee03ab9de__700

nail-sculptures-crucialficti0n-art-6-59b8edc5d0e08__700

nail-sculptures-crucialficti0n-art-10-59b8ee00614d0__700

nail-sculptures-crucialficti0n-art-11-59b8edee59ad9__700

nail-sculptures-crucialficti0n-art-12-59b8edc900f7c__700

nail-sculptures-crucialficti0n-art-13-59b8ede3169cc__700

nail-sculptures-crucialficti0n-art-14-59b8ede62001e__700

nail-sculptures-crucialficti0n-art-16-59b8ee0948804__700

nail-sculptures-crucialficti0n-art-17-59b8ee06bb5ae__700

Theo: Bored Panda