Bộ branding hiện đại của Strategic Initiatives – Diễn đàn các dự án chiến lược tại Nga

Forum for Strategic Initiatives – Diễn đàn cho Các dự án chiến lược là sự kiện lớn nhất nơi mà chính quyền và giới trí thức Nga tạo ra như một cuộc thảo luận mở rộng để trao đổi  khái niệm về sự phát triển của đất nước vào hơn hai mươi năm tới. Năm nay diễn đàn này được tổ chức ở Moscow vào ngày 21 – 22 tháng 6 tại Trung tâm Triển lãm VDNKh Centre. Thiết kế và trang trí của không gian sự kiện được thực hiện một cách cô đọng, có hàm ý và thể hiện mối tương quan tốt nhất  cho hình ảnh của sự phát triển mạnh mẽ, tầm nhìn cho tương lai xã hội hiện đại của Nga.

Khuôn khổ của logo được bố trí trên cơ sở của một mạng lưới mô đun trong đó các điểm chính thích hợp được lựa chọn để tạo ra một hệ thống nhất. Các điểm hình thành một lĩnh vực mà trong đó sự tổ chức cơ bản của không gian được chỉ rõ.  Các lĩnh vực này được hình thành bằng cách tạo một hệ đồng nhất với các yếu tố đồ họa chính giống nhau (ví dụ: điểm). Sau đó, bằng cách kết nối các điểm từ các tổ hợp khác nhau, hình ảnh của một thế giới đặc biệt sẽ được hiển thị.

 

rgb.vn_forum_01

rgb.vn_forum_02

rgb.vn_forum_03

rgb.vn_forum_04

rgb.vn_forum_05

rgb.vn_forum_06

rgb.vn_forum_07

rgb.vn_forum_08

rgb.vn_forum_09

rgb.vn_forum_10

rgb.vn_forum_11

rgb.vn_forum_12

rgb.vn_forum_13

rgb.vn_forum_14

rgb.vn_forum_15

rgb.vn_forum_16

 

Nguồn: Behance | Ban biên tập RGB | ideas@rgb.vn
Cập nhật thông tin mới nhất tại:  Facebook | Instagram