Bộ hình hiệu mới của Fox: Fox Comedy

Kênh truyền hình Fox ra mắt chuyên mục Fox Comedy với Channel Branding hết sức vui nhộn. Để tạo ra những cảm xúc khác nhau kèm theo những emojies tượng trưng cho nhiều trạng thái biểu cảm. Mời bạn đón xem 😉

Bài “Moonshine” từ album “The Grand Hotel Budapest” của Alexandre Desplat, chỉ được sử dụng trong bộ channel này và không được sử dụng dưới hình thức thương mại nào.


Directed by: Plenty

Executive Producer: Inés Palmas
Art Director: Pablo Alfieri, Federico Kanno.
Animatic: Sergio Slepczuk
Design: Federico Kanno, Macs Riedel & Pablo Alfieri
3D Modelling: Federico Kanno & Pablo Alfieri
Animation: Macs Riedel & Hernán Estévez
Rendering & Lighting: Fede Kanno
Lead Compositing: Matias Mastrogiano
Compositing: Matias Mastrogiano, Ignacio Arevalo, Benjamín Jagusieczko & Nicolás Holodovsky
Montage & Edition: Macs Riedel & Pablo Alfieri

rgb_fox_comedy_01

rgb_fox_comedy_02

rgb_fox_comedy_03

rgb_fox_comedy_04

rgb_fox_comedy_05

rgb_fox_comedy_06

rgb_fox_comedy_07

rgb_fox_comedy_08

rgb_fox_comedy_09

rgb_fox_comedy_11

rgb_fox_comedy_12

rgb_fox_comedy_13

rgb_fox_comedy_14

rgb_fox_comedy_15

rgb_fox_comedy_16

rgb_fox_comedy_17

rgb_fox_comedy_18

rgb_fox_comedy_19

rgb_fox_comedy_20

rgb_fox_comedy_21

rgb_fox_comedy_22

rgb_fox_comedy_23

rgb_fox_comedy_24

rgb_fox_comedy_25

rgb_fox_comedy_26

rgb_fox_comedy_27

rgb_fox_comedy_28

rgb_fox_comedy_29

rgb_fox_comedy_30

rgb_fox_comedy_31

rgb_fox_comedy_32

rgb_fox_comedy_33

Theo Behance | RGB.vn

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!