Bộ nhận diện thương hiệu Auditorio Maestro Padilla

Một bộ nhận diện thương hiệu đầy cảm hứng đến từ nhà thiết kế Fau Giménez.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10