Bộ tác phẩm chủ đề “Khi Tôi Lớn” của Andy Fairhurst

Andy Fairhurst đã gây ấn tượng mạnh mẽ với 1 ý tưởng hết sức thú vị, bằng cách mang hình ảnh  những đứa trẻ và những ước mơ của chúng vào tác phẩm của mình. Những siêu anh hùng hay những kẻ phản diện đáng sợ đã được miêu ta hết sức sống động và thành công, chắc hẳn nó đã làm sống dậy tuổi thơ với những ước mơ “vĩ đại” của chúng ta đúng không nào!

'When I Grow Up' series by Andy Fairhurst


'When I Grow Up' series by Andy Fairhurst


'When I Grow Up' series by Andy Fairhurst


'When I Grow Up' series by Andy Fairhurst


'When I Grow Up' series by Andy Fairhurst


'When I Grow Up' series by Andy Fairhurst


'When I Grow Up' series by Andy Fairhurst


'When I Grow Up' series by Andy Fairhurst


'When I Grow Up' series by Andy Fairhurst


'When I Grow Up' series by Andy Fairhurst


'When I Grow Up' series by Andy Fairhurst


'When I Grow Up' series by Andy Fairhurst


'When I Grow Up' series by Andy Fairhurst


'When I Grow Up' series by Andy Fairhurst