BST 34 ấn phẩm quảng cáo cổ điển của Coca-cola qua các năm

Dưới đây là bộ sưu tập gồm 34 thiết kế poster, postcard, flyer cổ điển của CocaCola từ những thập niên trước. Cùng RGB thưỡng thức khởi đầu một tuần làm việc mới đầy sáng tạo các bạn nhé !

Theo Webexpedition18 | RGB.vn