Các mẫu danh thiếp độc đáo

Danh thiếp không chỉ còn được sử dụng để cung cấp thông tin cơ bản về bản thân và công ty của bạn nữa. Ngày càng nhiều công ty đang sử dụng danh thiếp được thiết kế sáng tạo để truyền đạt hình ảnh và cá tính của các doanh nghiệp, để lại một ấn tượng lâu dài và tốt đẹp cho đối người được nhận danh thiếp ấy. RGB hy vọng rằng những ý tưởng thiết kế danh thiếp dưới đây sẽ truyền cảm hứng cho bạn để tạo ra những tác phẩm ấn tượng của riêng bạn.

 

Brice Corbin business Card

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-1

 

Lynnwood

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-2

 

Merry Christmas Card 2013

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-31

 

FZ Media Letterpress

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-4

 

Ye Olde Studio Cards

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-51

 

Cuongarden

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-61

 

Business card

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-71

 

Vintage Letterpress Swing Tags

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-81

 

Vintage is In

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-9

 

Pixelo branding

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-10

 

Embossed Business Cards

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-111

 

UNION Cards

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-121

 

Cards of Business

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-131

 

Sour Mock Small

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-141

 

Letterpress Business Cards

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-15

 

Letterpress Cards

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-161

 

Bright Red Edge Painted Minimal Business Card

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-171

 

Letterpress Business Card for Actor

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-18

 

Letterpress Business Card printed on Thick Paper

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-191

 

Christmas card typography gold stamp 2014

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-201

 

LyttleCo Business Card

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-3

 

Bobpsy Logo & Business card design

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-5

 

Espresso Republic Card

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-6

 

32 Card

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-7

 

Nicolas Duprat

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-8

 

Self Illustration Clean Business Card

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-11

 

Fundacja MCKA / MCKA Foundation – Visual Identity

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-12

 

Artico. Business Card

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-13

 

Fruit Bageecha

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-14

 

Letterpress Business Card for Photographer

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-16

 

Ye Olde Studio Cards

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-17

 

Pixel Mosaic

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-19

 

 

Aothun.vn

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-20

 

Lifetramp: Business Cards

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-22

 

Pressed

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-24

 

Carina Vinke visual identity

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-27

 

myroomscreen

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-28

 

Survs letterpress business cards

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-29

 

Little Saigon Restaurant

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-30

 

Two-Toned Edgecoloring

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-32

 

Design: Roberto López

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-33

 

Hirudika

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-34

 

Gray Business Cards Information

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-36

 

Trang Ha Anh

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-38

 

 

Bandito Card

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-42

 

Radity Business Card / Logo Design

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-44

 

Kalite Business Cards

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-45

MADRA

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-47

 

 

Monkey Square Business Card

rgb_vn_design_business-card-design-14feb-48

 

Ban Biên Tập RGB.vn