Các thiết kế trang báo lỗi 404 độc đáo và sáng tạo nhất

Lỗi 404 Error (page not found) là một lỗi mà người dùng rất hay gặp phải khi họ truy cập một nội dung sai địa chỉ hay trang đã được chuyển sang nơi khác. Thay vì làm khách hàng bực mình và rời đi, những thiết kế sáng tạo dưới đây sẽ giúp bạn có cảm hứng cho cách giữ chân họ ở lại với trang của mình.

rgb_creative_404_1
Google.com

rgb_creative_404_2
Youtube.com

rgb_creative_404_3
Facebook.com

rgb_creative_404_4
Reddit.com

rgb_creative_404_5
Muz.li

rgb_creative_404_6
Amazon.com

rgb_creative_404_7
Vk.com

rgb_creative_404_8
Linkedin.com

rgb_creative_404_9
Imgur.com

rgb_creative_404_10
Aliexpress.com

rgb_creative_404_11
Bing.com

rgb_creative_404_12

rgb_creative_404_13

rgb_creative_404_14
Tumblr.com

rgb_creative_404_15
stackoverflow.com

rgb_creative_404_16
Github.com

rgb_creative_404_17
Dropbox.com

rgb_creative_404_18
Craigslist.org

rgb_creative_404_19
Awwwards.com

rgb_creative_404_20
Dribble.com

rgb_creative_404_21
csswinner.com

rgb_creative_404_22
Producthunt.com

rgb_creative_404_23
coolhunting.com

rgb_creative_404_24
codyhouse.co

rgb_creative_404_25
mailchimp.com

rgb_creative_404_26
Slack.com

rgb_creative_404_27
Mashable.com

rgb_creative_404_28
Bloomberg.com

rgb_creative_404_29
Airbnb.com

rgb_creative_404_30
bitly.com

rgb_creative_404_31
virgin.com

Nguồn: Medium.muz.li