Các vị Thần, Phật… trên cây

Những tán cây tại thành phố Phnom Penh trong một ngày đẹp trời bất ngờ xuất hiện các vị Thần và Phật. Mới chỉ nhìn qua và đọc câu vừa rồi nghe thật giật gân phải không? Đó là dự án “medium projection art” (nghệ thuật chiếu hình) của nhiếp ảnh gia người người Pháp – Clement Briend. Dự án này được mang tên “Cambodian Trees”.

rgb_creative_cacvithanphattrencay_1

Ngoài công việc nhiếp ảnh, Cleament Briend còn là giáo sư của bộ môn này tại đại học Valenciennes tại Pháp. Trước đây, Briend học tại trường Ecole Louis Lumiere với chuyên ngành của ông là chiếu hình lên các bề mặt khác nhau rồi chụp ảnh lại.

rgb_creative_cacvithanphattrencay_2

rgb_creative_cacvithanphattrencay_3

Trong dự án “Cambodian Trees”, Briend đã dùng máy chiếu và chiếu lên các cây trong thành phố Phnom Penh những hình ảnh hướng đến tâm linh như Phật và các vị thần.

rgb_creative_cacvithanphattrencay_4

Clement Briend nói về công việc của mình như sau: “Tôi luôn luôn muốn chụp lại thế giới với những gì không phải là nó. Tôi cũng luôn hình dung ra việc các thiết bị có thể làm biến đổi hình ảnh và can thiệp vào nguồn sáng của những vật thể tôi chụp. Sự tập trung trong mỗi bức hình của tôi không chỉ có vật thể gốc mà còn bao hàm cả ý tưởng việc chiếu hình lên đó.”

rgb_creative_cacvithanphattrencay_5

rgb_creative_cacvithanphattrencay_6

Loại máy chiếu mà Clement Briend sử dụng trong các dự án của mình:

rgb_creative_cacvithanphattrencay_7

Xem thêm video và hình ảnh về dự án của Clement Briend tại Pháp dưới đây:

rgb_creative_cacvithanphattrencay_8

rgb_creative_cacvithanphattrencay_9

rgb_creative_cacvithanphattrencay_10

rgb_creative_cacvithanphattrencay_11

rgb_creative_cacvithanphattrencay_12

rgb_creative_cacvithanphattrencay_13

Theo: Bored Panda