cảm hứng hình ảnh: 13 tác phẩm lấy cảm hứng từ đô thị

Hãy cùng RGB chiêm ngưỡng 13 tác phẩm thiết kế lấy cảm hướng từ các thành phố, đô thị.

Miniature Cities Within Cities by EVOL

City Landscape Pen Stands by Muji

Children’s House-Shaped Blocks

Household Objects Shaped Like Skyscrapers

City-Shaped Ring Designs by Phillipe Tournaire

Historic City View Handkerchiefs by MUJI

Robber Baron Clock by Studio Job

Power Strip with a Mini City

Cats Attack! Scratching Post

Urban Drift Desk Organizer

Cut-Out Maps by Karen O’Leary

Street-Shaped Metal Serving Bowls

City Water: Bottles with Neighborhood Maps