Cảm hứng Photography #16

Cùng RGB đến với các tác phẩm tuần này cùng Cảm hứng Photography nhé.RGB.VN_photography16_01Golden tears by Ciro Galluccio

RGB.VN_photography16_02Some Things about Love by Andrey Kezzyn

RGB.VN_photography16_03Light trail by Yoshito Hasaka

RGB.VN_photography16_04

Mother and child by Ben Torode

RGB.VN_photography16_05Ghost town by  Andrea Koporova

RGB.VN_photography16_06By Markku Lahdesmaki

RGB.VN_photography16_07

Menthol acid by Slava Semenyuta

RGB.VN_photography16_08Visual recipe by Mikkel Jul Hvilshøj

RGB.VN_photography16_09

See no evil by Sergio Cabezas

RGB.VN_photography16_10By Konsta Punkka

RGB.VN_photography16_11

The Huntington Beach Pier, California by Edwin Herrera

RGB.VN_photography16_12

Blue Dunk, Lisle, Ill 1987 by Walter Iooss

Ban biên tập RGB.vn