Cảm hứng Quảng cáo cho Website khoa học

RGB giới thiệu các bạn tác phẩm thiết kế cho một website khoa học của Hà Lan nhân kỷ niệm 3 năm, do designer Kevin Roodhorst thực hiện. Ý tưởng không mới nhưng chắc hẳn sẽ mang lại thêm cảm hứng và gợi ý cho nhiều bạn!

 

 

 

 

 

 

 

RGB.vn