Cảm hứng thiết kế: branding đầy sắc màu

RGB giới thiệu đến các bạn bộ branding vô cùng rực rỡ từ WTP, 1 thương hiệu sơn tại Mỹ. Yêu cầu thiết kế từ Waldo Trommler Paints rất rõ ràng :”We don’t just need – we must! stand out”
Design: Reynolds and Reyner