Cảm hứng thiết kế: Redesign đồng Dollar

Cùng thêm ý tưởng sáng tạo khi xem những mẫu redesign của những đồng Dollar dưới đây các bạn nhé. Nó là sự kết hợp khá thú vị giữa những hình ảnh đặc trưng của nước Mỹ.

 

 

RGB.vn