Cảm hứng: thiết kế thương hiệu LT Burger

Thiết kế thương hiệu cho fast food thường không phải là ví dụ thường thấy khi nói đến CIP (Corporate Identity Program), RGB hôm nay xin giới thiệu đến các bạn bộ C.I cho LTBurger, 1 cửa hàng ăn nhanh tại New York, với  phong cách rất trẻ trung mà vẫn hiệu quả.

Designed by: Mark Brooks