Cảm hứng thiết kế UI/UX #01

Tuần này RGB.vn muốn chia sẻ với bạn đọc những cảm hứng trong một lĩnh vực đã “hot” từ rất lâu: UI/UX design. Hi vọng bạn sẽ tràn đầy cảm hứng trong những layout User Interface của mình 😀

rgb_ui_inspiration_#1_01

rgb_ui_inspiration_#1_02

rgb_ui_inspiration_#1_03

rgb_ui_inspiration_#1_04

rgb_ui_inspiration_#1_05

rgb_ui_inspiration_#1_06

rgb_ui_inspiration_#1_07

rgb_ui_inspiration_#1_09

rgb_ui_inspiration_#1_10

rgb_ui_inspiration_#1_11

rgb_ui_inspiration_#1_12

rgb_ui_inspiration_#1_13

rgb_ui_inspiration_#1_14

rgb_ui_inspiration_#1_15

rgb_ui_inspiration_#1_16

RGB sưu tầm | Theo internet