Cảm hứng Typography: Dự án Type Fluid Experiment

Hôm nay RGB sẽ giới thiệu đến các bạn 1 dự án là sự thử nghiệm kết hợp giữa “chữ”, “3D” và “chất lỏng” của Skyrill Studio.

Hãy cùng RGB xem sự kết hợp giữa 3D Studio Max, Real Flow, VrayPhotoshop


RGB.vn_typefluid_a.jpg

RGB.vn_typefluid_b.jpg

RGB.vn_typefluid_c.jpg

RGB.vn_typefluid_d.jpg

RGB.vn_typefluid_e.jpg

RGB.vn_typefluid_f.jpg

RGB.vn_typefluid_g.jpg

RGB.vn_typefluid_h.jpg

RGB.vn_typefluid_i.jpg

RGB.vn_typefluid_j.jpg

RGB.vn_typefluid_k.jpg

RGB.vn_typefluid_l.jpg

RGB.vn_typefluid_m.jpg

RGB.vn_typefluid_n.jpg

RGB.vn_typefluid_o.jpg

RGB.vn_typefluid_p.jpg

RGB.vn_typefluid_q.jpg

RGB.vn_typefluid_r.jpg

RGB.vn_typefluid_s.jpg

RGB.vn_typefluid_t.jpg

RGB.vn_typefluid_u.jpg

RGB.vn_typefluid_v.jpg

RGB.vn_typefluid_w.jpg

RGB.vn_typefluid_x.jpg

RGB.vn_typefluid_y.jpg

RGB.vn_typefluid_z.jpg

RGB.vn

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!