CẢM HỨNG UX/UI #09

#09 này RGB sẽ mang đến những thiết kế UX/UI nào đây? Các bạn trượt xuống và tận hưởng nguồn cảm hứng nhé!

Emma J. Baker

Emma J. Baker

Mattias Johansson

Mattias Johansson

Yasmin Alesia

Yasmin Alesia

Catherine WangCatherine Wang


Apostol Voicu

Apostol Voicu

m—2—h

m—2—h

Vitaly Malikov

Vitaly Malikov

 Anton Skvortsov

Anton Skvortsov

Aji Darmawan

Aji Darmawan

Hoang Nguyen

Hoang Nguyen

Alexandr Nohrin

Alexandr Nohrin

Fireart Studio

Fireart Studio

Biên tập: Nguyễn X. Hoàng | RGB.vn