CẢM HỨNG UX/UI #10

RGB cảm ơn các bạn vì đã đồng hành đến Số #10 của chuyên mục này <3 Hãy theo dõi và luôn ủng hộ cho các số tiếp theo nhé 😉

Các thiết kế UX/UI tiêu biểu với nhiều cảm hứng đang đợi các bạn đây. RGB sẽ không làm các bạn chờ lâu nữa, bắt đầu nào!

RGB_UXUI #10_14

Ben Mingo

RGB_UXUI #10_10

Huikang

RGB_UXUI #10_07

Marc Anderson

RGB_UXUI #10_09

Kálmán Magyari

RGB_UXUI #10_02

Ryan Duffy

RGB_UXUI #10_13

Burnhambox

RGB_UXUI #10_01

Ryan Duffy

RGB_UXUI #10_12

Cris Labno

RGB_UXUI #10_11Farzad Ban

RGB_UXUI #10_04

Mik Skuza

RGB_UXUI #10_03

Pavel Karpov

RGB_UXUI #10_08

José Polanco

RGB_UXUI #10_06

Michał Kubalczyk

RGB_UXUI #10_05

Mik Skuza

 Biên tập: Nguyễn X. Hoàng | RGB.vn