Cảm hứng Video ngày 8-3

Chào 8-3, ngày quốc tế phụ nữ đúng kiểu designer, đúng chất RGB với những video cảm hứng tuyệt vời. Dưới đây là những tvc, ident đậm chất… con gái mà không kém phần thú vị, cùng thưởng thức nhé!

Güd Happens

[vimeo]http://vimeo.com/37265588[/vimeo]

Out of sight

[vimeo]http://vimeo.com/14768689[/vimeo]

StarWorld Asia ident

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zXG1SKghKRc[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0j2vlXOZM8I[/youtube]

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!