Chân dung nghệ sĩ ấn tượng của Mauro De Donatis

Chân dung của các nghệ sĩ nổi tiếng được thể hiện hết sức ấn tượng dưới góc nhìn nghệ thuật của Mauro De Donatis.

Cùng RGB thưởng thức nào!

 

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!