[Channel Branding #5] Kênh truyền hình Comedy IFC ấn tượng

IFC là một kênh truyền hình phim hài với nét ban đầu như PortlandiaComedy Bang! Bang! và một thư viện rộng lớn về phim ảnh. Chúng tôi chiếm một khu riêng biệt trong lĩnh vực phim hài và có một lượng khán giả trung thành. Một phần của động lực cho sự rebrand là để thực hiện cú hit mạnh tới một kênh truyền hình độc lập và chuyên nghiệp. Hãy cùng RGB lướt qua Channel Branding tuần này nhé!

Client: IFC
Studio: Gretel
Executive Creative Director: Greg Hahn
Creative Director: Ryan Moore
Producer: Ryan McLaughlin, Dina Chang
Design: Dylan Mulvaney
Animation: Chase Massengil, Adam Grabowski, Irene Park, Andrew Brown, Tonya Smay
Original Music + Sound Design: Huma-Huma
Typefaces: Clan Narrow Ultra, Prestige Elite Bold, Gotham Bold

IFC Branding from Ryan Moore on Vimeo.

rgb_ifc_channel_branding_01 rgb_ifc_channel_branding_02 rgb_ifc_channel_branding_03 rgb_ifc_channel_branding_04 rgb_ifc_channel_branding_05 rgb_ifc_channel_branding_06 rgb_ifc_channel_branding_07 rgb_ifc_channel_branding_08 rgb_ifc_channel_branding_09 rgb_ifc_channel_branding_10 rgb_ifc_channel_branding_11 rgb_ifc_channel_branding_12 rgb_ifc_channel_branding_13 rgb_ifc_channel_branding_14 rgb_ifc_channel_branding_15 rgb_ifc_channel_branding_16 rgb_ifc_channel_branding_17 rgb_ifc_channel_branding_18 rgb_ifc_channel_branding_19 rgb_ifc_channel_branding_20 rgb_ifc_channel_branding_21 rgb_ifc_channel_branding_22 rgb_ifc_channel_branding_23 rgb_ifc_channel_branding_24 rgb_ifc_channel_branding_25 rgb_ifc_channel_branding_26 rgb_ifc_channel_branding_27 rgb_ifc_channel_branding_28 rgb_ifc_channel_branding_29 rgb_ifc_channel_branding_30

Theo Behance | BBT RGB

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!