Channel Branding #6: Kênh Thuần Việt

Kỳ này, RGB giới thiệu đến các bạn bộ Channel Branding của Kênh Thuần Việt – HTVC được làm mới bởi Ton Bui, anh chia sẻ: “Cho đến hiện tại, Thuần Việt là một công việc mà tôi dành thời gian và công sức rất nhiều. Đây là công việc đánh dấu bước ngoặc 1 năm tôi đi theo con đường thương hiệu. Dưới đây là bản đầy đủ của công việc này. Cảm ơn mọi người đã kéo xuống vào theo dõi.”

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_01

 

 

[profile]Project ThuanViet Channel Re-Branding
Client: HTVC
Agency: RGB
Art concept: Ton Bui
Xem thêm tác phẩm của Ton Buibehance | facebook[/profile]

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_02

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_03

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_04

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_05

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_06

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_07

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_08

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_09

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_010

Print

Print

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_013

45478033937776.56f67274595cd

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_014

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_015

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_016

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_017

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_018

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_019

0ffd4333937776.56f7d3b54167c

5d1f4c33937776.56f7d3b541190

aac60333937776.56f7d3b541dc9

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_030

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_0192

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_022

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_023

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_024

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_025

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_0252

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_026

 

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_020

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_021

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_027

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_028

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_029

 

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_031

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_032

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_033

rgb_creative_tv_branding_thuanviet_channel_0111

 

1fe64233937776.56f64b7540568

6292d533937776.56f81e68a604b

 

Ban Biên Tập RGB.vn