Channel Branding #3: Way Channel – Kênh truyền hình đầy màu sắc

Ở chuyên mục tiếp theo về Channel Branding trong lĩnh vực truyền hình. RGB hôm nay giới thiệu đến các bạn bộ Branding cho kênh truyền hình Way Channel rất cool – một hệ thống kênh truyền hình được xây dựng cho đồ án tốt nghiệp được thực hiện bởi Denny Nguyen, một designer trẻ tuổi.

[profile]Tên đầy đủ: Nguyễn Quốc Đạt
Sinh nhật: 06/01/1992
Tốt nghiệp Khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp, chuyên ngành Đồ Họa của trường ĐHDL Văn Lang
Trang cá nhân: https://www.behance.net/dennynguyen[/profile]

Đây là Đồ Án Tốt nghiệp của tôi ở trường Đại Học. Tôi chọn đề tài Thiết kế Hệ thống đồ hoạ cho một event ra mắt một kênh truyền hình giải trí dành cho giới trẻ – WAY channel. Đây là kênh truyền hình tôi giả định ra để phục vụ cho đồ án này của mình.

/
This is my graduation project at the University. I choose the topic “Graphical system design” for an event launching an assumed entertainment channel for young people – WAY channel.

rgb_waychannel_01 rgb_waychannel_02 rgb_waychannel_03

Logo Way Channel
Logo Way Channel

Kênh truyền hình giải trí tổng hợp WAY channel bao gồm 3 chuyên mục chính : FEEL – Chuyên mục Âm nhạc, LOOK – chuyên mục thời trang và PLAY – chuyên mục giải trí. Concept xuyên suốt cho buổi event này là CROSS-CULTURE – một sự kết hợp các yếu tố Văn hoá truyền thống Việt Nam và các loại hình giải trí hiện đại được giới trẻ yêu thích. Nhằm tạo một sự hội nhập và giao lưu giữa Giới trẻ – Văn Hoá truyền thống – Giải Trí – Nghệ Thuật. Phong cách tôi lựa chọn để thể hiện concept này là Paper illustration – Minh hoạ Giấy, giúp tôi thể hiện một cách triệt để những ý tưởng và khá phù hợp với đề tài.

/
WAY channel includes 3 main columns: FEEL – Music Column, LOOK – Fashion Column and PLAY – Entertainment Column. The main concept of this event is CROSS-CULTURE, a combination of Vietnamese traditional culture factors and favorite modern forms of entertainment for young people. The event is aim of creating an integrating and socializing environment among Young People, Traditional Culture, Entertainment and Art. The style I choose to express this concept is Paper illustration, it helps me express the ideas radically and is quite suitable for my project.
rgb_waychannel_07
  • It is teaser TVC demo. Cross-Culture concept seems to go well with colorblocking paper craft. This is one piece from my final project at university.
  • | model | – Tai pham, Usagi NguyenNguyen, Khoa Nguyen
    | cameraman | Viet Nguyen
    | motiongraphic | Meou Chi

rgb_waychannel_06

Poster

| Ao dai Marathon
| Ao dai Marathon
| Traditional Vietnamese musical instruments mix Rock
| Traditional Vietnamese musical instruments mix Rock
| Cantonese opera Vietnam and HipHop dance
| Cantonese opera Vietnam and HipHop dance

rgb_waychannel_11

FLYER AND STOP-MOTION TEASER FOR LAUNCHING EVENT

rgb_waychannel_12

| invitation |
| invitation |

 

rgb_waychannel_24 rgb_waychannel_23

| T-shirt and Versatile Bag |
| T-shirt and Versatile Bag |
| VIP ticket - waterbottle -  badge - sticker - handfan ... for Event |
| VIP ticket – waterbottle – badge – sticker – handfan … for Event |

rgb_waychannel_20 rgb_waychannel_19

| My showroom |
| My showroom |
| Brochure |
| Brochure |

rgb_waychannel_16

rgb_waychannel_15

rgb_waychannel_14

rgb_waychannel_26

Ban biên tập RGB