Cumbrian Blue – Vẻ đẹp sáng trắng và xanh Collage đến từ Ceramic

Paul Scott, nghệ sĩ người Anh mang đến với chúng ta dự án mang tên Cumbrian Blues . Một concept nhằm kết hợp những đĩa gốm và khay vỡ để chúng đều có thể trở thành một phần của nhau. Các danh lam thắng cảnh và các hoa văn trên đó kết hợp với nhau tạo nên những đường nét sáng tạo và thú vị.

rgb.vn_gomsu_1

rgb.vn_gomsu_2

rgb.vn_gomsu_3

rgb.vn_gomsu_4

rgb.vn_gomsu_5

rgb.vn_gomsu_6

rgb.vn_gomsu_7

rgb.vn_gomsu_8

rgb.vn_gomsu_9

Nguồn: Fubiz |Ban biên tập RGB | ideas@rgb.vn
Cập nhật tin tức mới nhất tại Facebook | Instagram

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!