Tối giản hóa thiết kế thương hiệu

(RGB.vn) Điều gì xảy ra nếu bạn làm mất đi biểu tượng thương hiệu và tối giản các chi thiết kế trên bao bì của chúng ở mức tuyệt đối? Cách làm này sẽ hỗ trợ hay làm tổn hại đến thương hiệu của bạn? Những ví dụ dưới đây cho thấy việc tối giản bao bì sẽ dựa vào những giá trị thương hiệu cốt lõi mà chúng thể hiện. Bạn có thể tối giản đến mức thứ tư trong khi những số khác có thể tối giản hoàn toàn và chỉ còn để lại tên của thương hiệu (chẳng hạn như Guiness và Polo). Đa số việc tối giản sẽ tốt nhất khi đi đến mức thứ ba.

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

The Thedieline | RGB.vn