Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn 33 địa điểm mua bán nơi bạn có thể mua và bán các bức ảnh cũng như các bức tranh của mình.

Các hình ảnh lưu trữ và các địa điểm trao đổi mua bán tài liệu đồ họa luôn hữu ích với các nhà thiết kế. Các nhà thiết kế thường cần các bức ảnh lưu trữ, đặc biệt khi khách hàng không có các bức ảnh chất lượng cao. Và các dạng tài liệu thiết kế lưu trữ khác (như vector, icon, PSD files, textures…) có thể tiết kiệm được một khoảng thời gian khá lớn cho các nhà thiết kế. Nhưng bán các bức ảnh và các tài liệu đồ họa cũng có thể biến thành một nguồn thu nhập thêm tuyệt vời, và thậm chí có thể trở thành nguồn thu nhập chính.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn 33 địa điểm mua bán nơi bạn có thể mua và bán các bức ảnh cũng như các bức tranh của mình.

iStockphoto

stock 42 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

Fotolia

stock 1 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

Shutterstock

stock 2 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

Getty Images

stock 9 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

Deposit Photos

stock 5 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

BigStock

stock 3 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

Pixmac

stock 33 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

Corbis Images

stock 7 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

Veer

stock 34 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

Crestock

stock 37 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

Stockfresh

stock 10 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

Thinkstock

stock 11 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

Photocase

stock 26 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

Cutcaster

stock 41 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

Photos.com

stock 35 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

Reflex Stock

stock 36 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

Jupiter Images

stock 38 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

Alamy

stock 16 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

Stocked Photos

stock 17 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

Stocklib

stock 18 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

Glow Images

stock 19 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

Texture Vault

stock 20 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

VectorStock

stock 23 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

GraphicRiver

stock 39 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

Graphic Leftovers

stock 32 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

Inmagine

stock 21 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

ShutterPoint

stock 22 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

Epictura

stock 25 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

123RF

stock 40 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

PunchStock

stock 28 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

PhotoSpin

stock 29 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

Blend Images

stock 30 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

 

Image Vortex

stock 31 Địa Chỉ Mua Bán Hình Ảnh và Tài Liệu Đồ Họa

Theo Vnwordpress